CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ
VIDEO TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ
 
1. Video Long An: Chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới một Long An Số: 

https://drive.google.com/file/d/1rlfUqtFjiH_U7ckXd7E5BoAkkttErW3n/view

2. Video Huyện Cần Giuộc - Long An: Những đổi thay nhờ chuyển đổi số:

https://drive.google.com/file/d/1NkdKCZIn96YzHfuKR6BcbYVCVzpcisc/
view


https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tailieu/tailieutuyentruyencqs?act=chi-tiet&id=GLnm

Trang chuyển đổi số của tỉnh, địa chỉ:
https://chuyendoiso.longan.gov.vn
Tại mục “Tài liệu - Tài liệu tuyên truyền – Chính quyền số”
2018 © Trường Tiểu học Đông Thạnh
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An