TRƯỜNG TH ĐÔNG THẠNH TRIỂN KHAI PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN
      Nhằm giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đối với hoạt động bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, ngày 23/10/2023 Trường TH Đông Thạnh tổ chức tuyên truyền và triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Trong buổi tuyên truyền các em được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn. Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Phát thanh măng non, lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa... qua đó giáo dục và xây dựng lý thức trách nhiệm của các em trong thực hiện phân loại rác tại nguồn trong nhà trường và ở gia đình các em đang sinh sống.
Ảnh 1,2: Quang cảnh tại buổi tuyên truyền
Ảnh 3: Thầy Đặng Thanh Lăm tuyên truyền hướng phân loại rác thải tại nguồn
Ảnh 4,5: Học sinh trường TH Đông Thạnh thực hành phân loại rác thải  
Tác giả: Đặng Thanh Lăm Nguồn: TRƯỜNG TH ĐÔNG THẠNH
2018 © Trường Tiểu học Đông Thạnh
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An