TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
Thực hiện chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày 08/01/2024, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, Trường Tiểu học Đông Thạnh đã tổ chức trao tặng lại 121 mũ bảo hiểm cho 121 em học sinh lớp 1 của trường, đồng thời tuyên truyền đến phụ huynh và các em học sinh cam kết đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Hình ảnh trao tặng mũ bảo hiểm tại trường

Tác giả: Đặng Thanh Lăm Nguồn: TRƯỜNG TH ĐÔNG THẠNH
2018 © Trường Tiểu học Đông Thạnh
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An