Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
 Trường Tiểu học Đông Thạnh đã thực hiện tuyên truyền phổ biến đến CB-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh về Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và các văn bản liên quan, phối hợp thực hiện nghiên cứu lựa chọn SGK lớp 5 năm học 2024-2025 đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Tác giả: Đặng Thanh Lăm Nguồn: TRƯỜNG TH ĐÔNG THẠNH
2018 © Trường Tiểu học Đông Thạnh
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An