ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP (LỚP 1)

Thông báo tuyển sinh: Tải xuống.


XEM HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH- TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Link: PHHS vào đăng ký trực tiếp: https://longan.tsdc.vnedu.vn/

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH HỌC SINH
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP (LỚP 1)
 
Trên điện thoại – Máy tính cá nhân có kết nối Wifi (Mạng intertnet)
Gõ đường link sau:
https://longan.tsdc.vnedu.vn/
 

 
Chọn thẻ lệnh “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình
 
Nhập thông tin theo yêu cầu rồi bấm chọn “Đăng ký” ở cuối trang.
 

 
 
 
 
Sau đó nhập số điện thoại, mật khẩu đã “Đăng ký” (nhớ nhập đầy đủ các ô)- bấm vào thẻ “Đăng nhập”
 

 
Đăng nhập” thành công với tên đã “Đăng ký”
 

 
Tiếp theo ta chọn thẻ “Tạo hồ sơ” để nhập dữ liệu để đăng ký tuyển sinh.
 
 
 
Tiếp tục chọn dữ liệu trong 4 ô trống theo yêu cầu tuyển sinh và nhấp chọn thẻ “TẠO HỒ SƠ"